Support

BrowseAloud Plus doet het niet, de applet verschijnt niet.

Alleen websites die een abonnement hebben op BrowseAloud kunnen worden voorgelezen.

Mijn website heeft frames, waarom wordt BrowseAloud Plus niet weergegeven?

BrowseAloud Plus ondersteund geen websites die gebruik maken van frames.

Waarom wordt mijn BrowseAloud Plus Toolbar niet weergegeven?

Op sommige websites kan er een animatie, video, film, bewegend logo of iets dergelijks aan de bovenkant van de pagina staan waar normaal BrowseAloud Plus verschijnt. BrowseAloud Plus verschijnt soms onder deze visuele elementen. Probeer de pagina te vernieuwen, scrol naar beneden en start BrowseAloud Plus opnieuw.

Bij PDF-documenten ontbreken enkele talen bij de vertaalfunctie.

De PDF-documentviewer ondersteunt op dit moment nog geen talen van rechts naar links.

Waarom toont BrowseAloud Plus slechts drie knoppen op mijn Android toestel?

Niet alle functies van BrowseAloud Plus worden ondersteund vanwege beperkingen in Android.

Waarom is mijn BrowseAloud Plus toolbar zo klein?

Op apparaten met een klein scherm of op apparaten die zich melden als zijnde telefoon zal BrowseAloud Plus een kleinere werkbalk gebruiken. Door te schuiven in de werkbalk kunt u de andere functies van BrowseAloud Plus gebruiken.

Waarom heb ik geen knop 'Vertalen'?

De site-eigenaar kan ervoor gekozen hebben de vertaalfunctie uit te schakelen als ze al een eigen vertaling op de website hebben staan.
Het kan een beveiligde website of sectie van een website zijn. Wij ondersteunen geen vertaling op beveiligde inhoud omdat we hiervoor tekstblokken naar derden moeten sturen waarmee de beveiligde keten zou worden doorbroken.

Waarom heb ik geen knop 'Vereenvoudigen' in mijn werkbalk?

De knop 'Vereenvoudigen' werkt alleen met IE9 en hoger en is niet compatibel met IE7 en IE8.
Als u gebruik maakt van IE9 of hoger, Firefox of Chrome en de knop is nog niet te zien zal de eigenaar van de site de functie hebben uitgeschakeld.

Wat is de maximale grootte voor een MP3 die ik kan maken?

De tekst kan maximaal 13.000 tekens bevatten.

Waar komen de MP3-bestanden die ik download terecht?

Uw internet browser bepaalt waar de MP3-bestanden worden gedownload. Dit is dezelfde locatie als waar alle andere bestanden die u downloadt van het internet worden opgeslagen.
De standaard locaties zijn;
Chrome: C:\Users\*gebruikersnaam*\Downloads
Firefox: C:\Users\*gebruikersnaam*\Downloads
Internet Explorer: Er wordt gevraagd naar een locatie om de bestanden op te slaan.

Leest BrowseAloud Plus lezen beveiligde websites?

Ja, BrowseAloud Plus leest beveiligde websites.

Is het veilig om BrowseAloud Plus te gebruiken om beveiligde sites te lezen?

Ja, het is volkomen veilig. BrowseAloud Plus controleert het voorvoegsel van een URL. Als BrowseAloud Plus ontdekt dat het een beveiligde website (https) betreft zal een certificaat worden getoond. Daarna zal ook de overdracht van en naar de spraakserver beveiligd worden afgehandeld.

Ik heb een vraag en wil graag iemand spreken

Indien u persoonlijk contact wenst voor technische ondersteuning kunt u dit aanvragen bij onze helpdesk via support.